Hỏi/ Thắc mắc - Vấn đề nội dung khi dùng dịch vụ hosting và nền tảng tạo website | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Vấn đề nội dung khi dùng dịch vụ hosting và nền tảng tạo website

TheDoctor

Búa Đá
Chào mọi người, em có chút thắc mắc về nội dung mà mình có thể đăng trên website của mình. Thứ nhất là nếu nội dung của mình có vấn đề gì về bản quyền hoặc nội dung nhạy cảm thì không biết dịch vụ hosting có quyền chấm dứt hoạt động với mình không ạ? Nếu như thế thì không biết có dịch vụ hosting nào có thể đảm bảo về việc mình không phải lo nghĩ về việc sẽ bị chấm dứt như thế không? Thứ hai là về nền tảng tạo website. Em cũng có đọc qua về điều khoản thì các nền tảng như Wordpress có quyền xoá nội dung của mình nếu họ cho là vi phạm {sweat} Không biết có nền tảng tạo website nào mà không phải lo về vấn đề web của mình sẽ bị xoá không ạ {sweat}. Em cảm ơn {adore}
 

Bài Viết Mới

Top