Hỏi/ Thắc mắc - user win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc user win 10

gift4you

Búa Đá
Cách thì có nhưng khi IT (cty bạn) đã cấp tài khoản thường (không phải tài khoản Quản trị/ Admin) thì có lí do hết nhé. Nếu bạn cố gắng "lách luật" như yêu cầu thì khi bị phát hiện bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm với công ty (hoặc pháp luật) nếu xảy ra thiệt hại do hành vi "lách luật" này nhé.

Tốt nhất là liên hệ IT/ cấp quản lí của bạn để xem phần mềm bạn cần cài có vi phạm qui định công ty hay không? Nếu không thì nhờ IT (cty bạn) họ cài cho. Đơn giản mà!
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Nói thì sợ nói là kì thị bạn chứ xảy ra vấn đề thì bạn cùng lắm là nghỉ việc còn IT là người xử lý sự cố và công ty nào đã tuyển bạn phải chịu thiệt hại mà đáng lẻ ra họ không cần phải chịu nếu như không tuyển bạn.
 
Top