Chia sẻ - (Update: Google đã fix) ̶J̶W̶P̶l̶a̶y̶e̶r̶ ̶G̶o̶o̶g̶l̶e̶ ̶D̶r̶i̶v̶e̶ ̶P̶r̶o̶x̶y̶ ̶P̶l̶a̶y̶e̶r̶ ̶S̶c̶r̶i̶p̶t̶ ̶|̶ ̶A̶n̶t̶i̶ ̶L̶i̶m̶i̶t̶ ̶+̶ ̶A̶d̶s̶ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ (Update: Google đã fix) ̶J̶W̶P̶l̶a̶y̶e̶r̶ ̶G̶o̶o̶g̶l̶e̶ ̶D̶r̶i̶v̶e̶ ̶P̶r̶o̶x̶y̶ ̶P̶l̶a̶y̶e̶r̶ ̶S̶c̶r̶i̶p̶t̶ ̶|̶ ̶A̶n̶t̶i̶ ̶L̶i̶m̶i̶t̶ ̶+̶ ̶A̶d̶s̶

Phan7426

Búa Đá
JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support
Em lụm được trên google, dùng thấy ổn nên share lại cho mọi người ? Tính năng tương tự trang https://gdrive-player.com/vi/

Tính năng:

 • Hỗ trợ Google Photos (Lỗi) & Google Drive Video
 • JWPlayer phiên bản mới nhất cập nhật giấy phép doanh nghiệp tự động (8.7)
 • Bao gồm bảo vệ Hotlink nâng cao
 • Trình phát JW, VideoJS & JUICY
 • Trang Player và Download
 • Thêm phụ đề
 • VAST Ads (Skip Ads)
 • Nút Download & Share
 • Cài đặt chất lượng video
 • ...
Yêu cầu:
 • Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • SSL
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0 +)
 • PHP cURL (v5.0 +)
 • PHP mcrpyt extention
 • MySQL (v5.6 +)
 • Hỗ trợ .htaccess (recommended)
 • Nên dùng máy chủ APACHE hơn NGINX
Hướng dẫn cài đặt:
 • Upload các file và thư mục lên Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • Tạo database và import db.sql có trong file tải
 • Thay url tại bảng settings trong database thành url website của bạn
 • Nhập thông tin của Database cho file config.php
 • Đăng nhập tại domain/admin (user: [email protected] - pasword: 12345678)
Thay đổi Ads/ Skip Ads (VAST)
 • Đi đến templates\jwplayer\template.php
 • Tại dòng 34 và 39 chèn XML URL VAST ADS TAG của bạn
 • Để xoá quảng cáo, xoá đoạn code **advertising*
Vị trí quảng cáo:
 • Pre : Trước khi video bắt đầu
 • Post : Sau khi video kết thúc
 • 50% : Giữa video
Lưu ý: khi đặt tên phim hay tên subtitle không dùng tiếng Việt
Link Demo:
https://lovejan.xyz/video/a4NAQyH8fqXUzXk/
Link download:

 
Sửa lần cuối:
JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support
Em lụm được trên google, dùng thấy ổn nên share lại cho mọi người ? Tính năng tương tự trang https://gdrive-player.com/vi/

Tính năng:

 • Hỗ trợ Google Photos (Lỗi) & Google Drive Video
 • JWPlayer phiên bản mới nhất cập nhật giấy phép doanh nghiệp tự động (8.7)
 • Bao gồm bảo vệ Hotlink nâng cao
 • Trình phát JW, VideoJS & JUICY
 • Trang Player và Download
 • Thêm phụ đề
 • VAST Ads (Skip Ads)
 • Nút Download & Share
 • Cài đặt chất lượng video
 • ...
Yêu cầu:
 • Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • SSL
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0 +)
 • PHP cURL (v5.0 +)
 • PHP mcrpyt extention
 • MySQL (v5.6 +)
 • Hỗ trợ .htaccess (recommended)
 • Nên dùng máy chủ APACHE hơn NGINX
Hướng dẫn cài đặt:
 • Upload các file và thư mục lên Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • Tạo database và import db.sql có trong file tải
 • Thay url tại bảng settings trong database thành url website của bạn
 • Nhập thông tin của Database cho file config.php
 • Đăng nhập tại domain/admin (user: [email protected] - pasword: 12345678)
Thay đổi Ads/ Skip Ads (VAST)
 • Đi đến templates\jwplayer\template.php
 • Tại dòng 34 và 39 chèn XML URL VAST ADS TAG của bạn
 • Để xoá quảng cáo, xoá đoạn code **advertising*
Vị trí quảng cáo:
 • Pre : Trước khi video bắt đầu
 • Post : Sau khi video kết thúc
 • 50% : Giữa video
Lưu ý: khi đặt tên phim hay tên subtitle không dùng tiếng Việt
Link Demo:
https://lovejan.xyz/video/a4NAQyH8fqXUzXk/
Link download:

No quote
sao mình làm không được bạn.
mình bị hiện ra lỗi
mong bạn giúp mình
1595044246129.png
1595044390098.png
 

Phan7426

Búa Đá

zenlykoi

Gà con
Bác ơi cho e hỏi với ạ, e add link google drive xong rồi ấn vào link download thì nó lại như này


 

sevteam

Gà con
Cái bản này đã có bản update mới, thớt cập nhật lên đi thớt ơi, bộ code này 66$ chứ đâu có ít!
 

vkhai2603

Gà con
JWPlayer Google Drive Proxy Player Script | Anti Limit + Ads Support
Em lụm được trên google, dùng thấy ổn nên share lại cho mọi người ? Tính năng tương tự trang https://gdrive-player.com/vi/

Tính năng:

 • Hỗ trợ Google Photos (Lỗi) & Google Drive Video
 • JWPlayer phiên bản mới nhất cập nhật giấy phép doanh nghiệp tự động (8.7)
 • Bao gồm bảo vệ Hotlink nâng cao
 • Trình phát JW, VideoJS & JUICY
 • Trang Player và Download
 • Thêm phụ đề
 • VAST Ads (Skip Ads)
 • Nút Download & Share
 • Cài đặt chất lượng video
 • ...
Yêu cầu:
 • Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • SSL
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0 +)
 • PHP cURL (v5.0 +)
 • PHP mcrpyt extention
 • MySQL (v5.6 +)
 • Hỗ trợ .htaccess (recommended)
 • Nên dùng máy chủ APACHE hơn NGINX
Hướng dẫn cài đặt:
 • Upload các file và thư mục lên Webserver (Hosting hoặc VPS)
 • Tạo database và import db.sql có trong file tải
 • Thay url tại bảng settings trong database thành url website của bạn
 • Nhập thông tin của Database cho file config.php
 • Đăng nhập tại domain/admin (user: [email protected] - pasword: 12345678)
Thay đổi Ads/ Skip Ads (VAST)
 • Đi đến templates\jwplayer\template.php
 • Tại dòng 34 và 39 chèn XML URL VAST ADS TAG của bạn
 • Để xoá quảng cáo, xoá đoạn code **advertising*
Vị trí quảng cáo:
 • Pre : Trước khi video bắt đầu
 • Post : Sau khi video kết thúc
 • 50% : Giữa video
Lưu ý: khi đặt tên phim hay tên subtitle không dùng tiếng Việt
Link Demo:
https://lovejan.xyz/video/a4NAQyH8fqXUzXk/
Link download:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
;
 


Bài Viết Mới

Top