Chia sẻ - Understanding and using English Grammar (mới nhất) - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Understanding and using English Grammar (mới nhất)

KickAss

Búa Đá
1. Hướng dẫn văn phạm tiếng Anh dễ hiểu nhất thế giới của tác giả nổi tiếng Betty Schrampfer Azar (3th và 5th Edition).
  • Cơ bản đến nâng cao
  • Hình minh họa sinh động
  • Ví dụ cụ thể, dễ hiểu
  • Bảng có màu, đẹp
  • File audio đính kèm

2. Các bạn có điều kiện thì mua sách ủng hộ tác giả nhé. Hoặc comment hay ho để topic không lạc... trôi.

To view the content, you need to Sign In or Register.
Enjoy.
 
Sửa lần cuối:

Rycher20

Búa Gỗ
1. Hướng dẫn văn phạm tiếng Anh dễ hiểu nhất thế giới của tác giả nổi tiếng Betty Schrampfer Azar (3th và 5th Edition).
  • Cơ bản đến nâng cao
  • Hình minh họa sinh động
  • Ví dụ cụ thể, dễ hiểu
  • Bảng có màu, đẹp
  • File audio đính kèm

2. Các bạn có điều kiện thì mua sách ủng hộ tác giả nhé. Hoặc comment hay ho để topic không lạc... trôi.

No quote


Enjoy.
Cảm ơn bạn nhé!
 
Top