Twitter lỗi toàn cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Twitter lỗi toàn cầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người dùng Twitter trên toàn thế giới không thể truy cập ứng dụng trong từ 4 đến 5h (giờ Hà Nội). Nguyên nhân sự số đang được điều tra.

Continue reading...
 


Top