Túi nhựa chế tạo từ rong biển | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Túi nhựa chế tạo từ rong biển

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Ăn được, sử dụng đựng vật dụng được, mau phân hủy nhưng túi tiền của người dùng cũng mau phân tán.
 


Top