TSMC được phép bán chip cho Huawei | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

TSMC được phép bán chip cho Huawei

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ Thương mại Mỹ đã đồng ý cho hãng gia công chip TSMC kinh doanh với Huawei, nhưng chỉ được bán cho công ty Trung Quốc các loại chip cũ.

Continue reading...
 


Top