TSMC bắt đầu xây nhà máy sản xuất chip 7nm và 28nm tại Cao Hùng

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 01 tháng 08 năm 2022, Theotruyền thông Đài Loan, Hôm nay TSMC cho biết rằng nhà máy sản xuất chip tại Cao Hùng sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm nay.

tsmc-mat-dien.png

TSMC sẽ xây dựng một nhà máy ở Cao Hùng sản xuất quy trình 7nm và 28nm, kế hoạch bắt đầu xây dựng vào năm 2022 và sản xuất hàng loạt vào năm 2024.
TSMC tiết lộ rằng đến năm 2025, năng lực sản xuất của các nút chuyên nghiệp và trưởng thành sẽ được mở rộng thêm khoảng 50%. Kế hoạch xây dựng lần này bao gồm việc xây dựng một số lượng lớn các nhà máy mới ở Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc.

Chi tiêu cho xây dựng hàng năm của TSMC đều tăng, trong đó năm 2021 của TSMC là 30 tỷ USD, năm nay dự kiến sẽ đạt 40 tỷ đến 44 tỷ USD, tăng 33-46,5% so với năm ngoái.

Liu Deyin, Chủ tịch TSM cho biết thêm các khoản chi tiêu sẽ đạt 40 tỷ USD trong năm tới.
 
Trả lời