Truyền hình FPT ra mắt bộ giải mã thiết kế mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Truyền hình FPT ra mắt bộ giải mã thiết kế mới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ giải mã FPT TV 4K FX6 mang ngôn ngữ thiết kế tối giản, phù hợp đa dạng không gian sống, mang đến nhiều nội dung hữu ích và thú vị cho người dùng.

Continue reading...
 


Top