Trung Quốc vận hành Hệ thống giám sát không gian sâu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc vận hành Hệ thống giám sát không gian sâu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hệ thống sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và giám sát tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 và Thường Nga-4, với sức chứa dữ liệu lớn, cho độ chính xác cao.

Continue reading...
 
Top