Trung Quốc triển khai robot đổ rác thông minh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc triển khai robot đổ rác thông minh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai robot tự động có nhiệm vụ mang thùng rác tới nơi xử lý hôm 26/10 được đưa vào hoạt động tại trạm trung chuyển chất thải ở Quảng Đông.

Continue reading...
 


Top