Trung Quốc thử nghiệm xe buýt tự lái | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc thử nghiệm xe buýt tự lái

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mẫu xe buýt trang bị nền tảng lái tự động có thể tăng, giảm tốc độ, nhận dạng đèn giao thông, dừng đón, trả khách trong buổi chạy thử ở tỉnh Hồ Nam.

Continue reading...
 


Top