Trung Quốc phủ chăn ngăn sông băng tan | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc phủ chăn ngăn sông băng tan

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sông Dagou được chùm lớp vật liệu trắng phản quang cách nhiệt, có tác dụng phản xạ mặt trời, giảm thiểu lượng băng biến mất.

Continue reading...
 


Top