Trung Quốc phóng thành công tàu lấy mẫu vật Mặt Trăng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc phóng thành công tàu lấy mẫu vật Mặt Trăng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tàu tự lái Hằng Nga 5 cất cánh 3h30 sáng ngày 24/11 theo giờ Hà Nội từ Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam trên tên lửa Trường Chinh 5.

Continue reading...
 
Top