Trung Quốc gọi Mỹ là 'trùm tin tặc' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc gọi Mỹ là 'trùm tin tặc'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đáp trả việc Mỹ công bố nhiều lỗ hổng an ninh bị tin tặc Trung Quốc lợi dụng, Bộ ngoại giao Trung Quốc tố cáo chương trình do thám của Mỹ.

Continue reading...
 


Top