Trung Quốc âm thầm mở 'tường lửa' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trung Quốc âm thầm mở 'tường lửa'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trung Quốc cho phép hàng triệu người dùng nước này truy cập các website bị cấm, như Google, Facebook, mà không bị chặn bởi "tường lửa" Great Firewall.

Continue reading...
 


Top