Trữ lượng tài nguyên khổng lồ trên Mặt Trăng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trữ lượng tài nguyên khổng lồ trên Mặt Trăng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng đất Mặt Trăng chứa khoảng một triệu tấn heli-3, đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng trong 10.000 năm.

Continue reading...
 
Top