Trình diễn phim Pokemon bằng Windows Task Manager

Administrator
Windows Task Manager là trình quản lý tác vụ của hệ điều hành Windows, người dùng máy tính PC win thường dùng Task Manager kiểm tra các ứng dụng, quá trình (process) và dịch vụ (service) hiện đang chạy trên máy tính , kiểm tra hiệu suất CPU, nhiệt độ, ,v.v.v và rất nhiều thứ khác. Mới đây, trên Twitter tài khoản Andreas Schilling, đã đã phát thành công các đoạn clip Pokemon trên máy tính sử dụng CPU 896 lõi 1792 luồng 32 bằng chính trình quản lý tác vụ này.

Andreas-Schilling--aschilling-Twitter.png


Được biết để làm được điều này , Andress Schilling đã sử dụng máy chủ 32 bộ xử lý Xeon 8180 28 lõi, với tổng số 896 lõi và 1792 luồng. Khi phát đoạn clip Pokemon , anh ta đã sử dụng 1792 khung nhỏ trong trình quản lý tác vụ qua c chương trình đặc biệt. Chương trình này điều khiển các ô màu gồm: tải thấp có màu sáng và tải cao có màu tối. Sau đó, kết hợp với nhạc gốc, trình quản lý tác vụ thực sự đang phát một đoạn clip Pokemon. 1792 luồng này tương đương với 1792 "pixel" nên chỉ có ba cấp độ màu, hình ảnh nhìn như các đoạn phim với các điểm ảnh nhưng có thể nhìn thấy đó là của Pokemon.

20200705_230101_20.jpg

20200705_230101_536.jpg

20200705_230100_536.jpg
Đinh Quang Vinh tham khảo nguồn 1
 
Trả lời