Trí tuệ nhân tạo 'bắt bệnh' cho cây vô địch AI Hackathon 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trí tuệ nhân tạo 'bắt bệnh' cho cây vô địch AI Hackathon 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chỉ cần mở ứng dụng di động, chụp ảnh lá cây, hệ thống AI phân tích và kết luận loại bệnh rồi đề xuất cách chữa bệnh theo hướng thân thiện môi trường.

Continue reading...
 
Top