Chia sẻ - TransAbacus 2.0.2.30 Full - Đếm số lượng từ cần dịch | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ TransAbacus 2.0.2.30 Full - Đếm số lượng từ cần dịch

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
TransAbacus là một công cụ cần thiết cho người dịch để ước tính và lập ngân sách cho các dự án dịch hoặc bản địa hóa trang web. TransAbacus lấy địa chỉ trang web hoặc URL và trả về danh sách các trang trên trang web, với số lượng từ cho mỗi trang. Theo tùy chọn, người dùng cũng có thể nhận được số lượng từ trong tiêu đề, văn bản thay thế và thẻ meta (mà bản dịch của chúng quan trọng như bản dịch nội dung vì một số công cụ tìm kiếm sử dụng chúng để lập chỉ mục chính xác trang web, nhưng tiếc là chúng thường không được xem xét tại thời điểm ước tính).

transabacus-free-download-01.jpg

Ngoài ra, TransAbacus đếm các từ trong các tệp văn bản được liên kết bởi URL (phiên bản hiện tại của TransAbacus đếm các từ cho các tệp .pdf, .txt và .rtf).

Các tính năng của TransAbacus​

  • TransAbacus không chỉ đếm số lượng từ trong phần nội dung của một trang web mà còn đếm các từ cho tiêu đề, thẻ meta và văn bản thay thế.
  • TransAbacus đếm các tệp được đính kèm vào một trang web
  • TransAbacus có khả năng bỏ qua các câu lặp lại (chuỗi kết thúc bằng dấu chấm).
  • Đôi khi bạn không cần phải đếm cả một trang web, bạn chỉ cần đếm một tập hợp con của nó.

Yêu cầu hệ thống:​

  • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/10
  • Dung lượng đĩa cứng trống: 100 MB trở lên.
Download TransAbacus 2.0.2.30 Full - Đếm số lượng từ cần dịch:


Nếu link die báo mình fix lại nhanh chóng!
 
Top