Trăn gần 4 m tấn công cả chủ nhà và chó nuôi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trăn gần 4 m tấn công cả chủ nhà và chó nuôi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu phát hiện con trăn họ đang theo dõi tìm cách ăn thịt một người phụ nữ ngủ say và quay lại siết con chó của nạn nhân một năm sau.

Continue reading...
 


Top