Trải nghiệm Youtube Premium/Youtube Music 1 tháng! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trải nghiệm Youtube Premium/Youtube Music 1 tháng!

biokiller

Rìu Sắt
Có anh em nào biết cách sử dụng UPre để play nền mà ko phải dùng VPN ko ạ? Mình cứ ko dùng vpn là lại bị mất khả năng play nền, dùng trên ios khá cọc.
 

naroto

Chỉ cần nhấn like khi muốn cảm ơn!
Thành viên BQT
Có anh em nào biết cách sử dụng UPre để play nền mà ko phải dùng VPN ko ạ? Mình cứ ko dùng vpn là lại bị mất khả năng play nền, dùng trên ios khá cọc.
Có 1 cách nhưng cách này hơi tốn tiền, bạn có làm được không đã.
 

biokiller

Rìu Sắt
Liên quan gì trial hay paid ở đây, bạn đang hỏi cách play nền không cần dùng VPN mà?
Cách nào vậy sếp? Cho em tham khảo lấy kinh với
 


Top