PM Hệ thống - Total Commander v9.51 RC 6 (x86/x64) Full - Quản lý tập tin hiệu quả - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Total Commander v9.51 RC 6 (x86/x64) Full - Quản lý tập tin hiệu quả

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Total Commander là trình quản lý tệp phổ biến nhất cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau với bất kỳ tệp nào trên ổ cứng, làm việc với tài liệu lưu trữ, dữ liệu đa phương tiện... Mở đầu là Total Commander có một giao diện người dùng mới được cập nhật với các nút trong Windows XP, các biểu tượng mới của tệp, lưu trữ, nút ổ đĩa, v.v.Bên cạnh đó, Total Commander có khả năng thiết lập màu sắc khác nhau cho các tập tin và thư mục nền. Bnaj có thể chỉnh sửa chế độ và đồng bộ hóa thủ công khi so sánh các tệp theo nội dung bằng một cửa sổ riêng biệt với một cây thư mục cho mỗi bảng - một khái niệm mới cho Total Commander sẽ đặc biệt làm hài lòng chủ sở hữu màn hình rộng. Một điểm nữa là trong Lister tích hợp, giờ đây có thể hiển thị con trỏ, căn giữa hình ảnh và giảm hình ảnh lớn. Khả năng thay đổi giá trị của các trường của plugin nội dung trong hộp thoại thay đổi thuộc tính.

Các tính năng khác của Total Commander
 • Nhật ký thao tác tệp
 • Hiển thị ký tự ổ đĩa trong các tab
 • Hỗ trợ cho các cột và hình thu nhỏ tùy chỉnh của các trang cho trình cắm hệ thống
 • Công cụ đổi tên tệp nhóm cho phép bạn chỉnh sửa tên tệp trực tiếp
 • Đã thêm tùy chọn mới trong hộp thoại sao chép khi ghi đè tệp: so sánh theo nội dung, đổi tên, tự động đổi tên, sao chép tất cả các tệp - lớn hơn hoặc nhỏ hơn
 • Độ dài dòng lệnh tối đa được đặt
 • Sắp xếp theo một số thuộc tính (cột): Ctrl + Nhấp vào cột bổ sung
 • Tự động điền dòng lệnh, thư mục hiện tại, hộp thoại sao chép, v.v.
 • Sử dụng tổ hợp Shift + Del để xóa các mục không cần thiết trong danh sách thả xuống: dòng lệnh, tìm kiếm, đổi tên, v.v.
 • Kết nối FTP an toàn qua SSL / TLS (cần có thư viện OpenSSL bổ sung)
 • Các lệnh người dùng có thể tùy chỉnh cho menu chính và các phím nóng
 • Bí danh dòng lệnh (viết tắt) cho dòng lệnh (cho các lệnh nội bộ và các chương trình bên ngoài)
 • Hộp thoại viết lại cho phép bạn tạo các bản xem trước và các trường tùy chỉnh
 • Khả năng hoạt động tệp trong tài khoản người dùng có quyền quản trị viên (để truy cập vào các thư mục riêng tư, bạn phải nhập mật khẩu quản trị viên)
 • Tìm kiếm máy chủ FTP
 • Tạo lưu trữ ZIP lớn hơn 2GB.


Download Total Commander v9.51 (x86/x64) Full - Quản lý tập tin hiệu quả

Link trang chủ:

Link download phần mềm:

To view the content, you need to Sign In or Register.
Hoặc:

To view the content, you need to Sign In or Register.
Pass giải nén: 12345

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:
Total Commander là trình quản lý tệp phổ biến nhất cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau với bất kỳ tệp nào trên ổ cứng, làm việc với tài liệu lưu trữ, dữ liệu đa phương tiện... Mở đầu là Total Commander có một giao diện người dùng mới được cập nhật với các nút trong Windows XP, các biểu tượng mới của tệp, lưu trữ, nút ổ đĩa, v.v.Bên cạnh đó, Total Commander có khả năng thiết lập màu sắc khác nhau cho các tập tin và thư mục nền. Bnaj có thể chỉnh sửa chế độ và đồng bộ hóa thủ công khi so sánh các tệp theo nội dung bằng một cửa sổ riêng biệt với một cây thư mục cho mỗi bảng - một khái niệm mới cho Total Commander sẽ đặc biệt làm hài lòng chủ sở hữu màn hình rộng. Một điểm nữa là trong Lister tích hợp, giờ đây có thể hiển thị con trỏ, căn giữa hình ảnh và giảm hình ảnh lớn. Khả năng thay đổi giá trị của các trường của plugin nội dung trong hộp thoại thay đổi thuộc tính.

Các tính năng khác của Total Commander
 • Nhật ký thao tác tệp
 • Hiển thị ký tự ổ đĩa trong các tab
 • Hỗ trợ cho các cột và hình thu nhỏ tùy chỉnh của các trang cho trình cắm hệ thống
 • Công cụ đổi tên tệp nhóm cho phép bạn chỉnh sửa tên tệp trực tiếp
 • Đã thêm tùy chọn mới trong hộp thoại sao chép khi ghi đè tệp: so sánh theo nội dung, đổi tên, tự động đổi tên, sao chép tất cả các tệp - lớn hơn hoặc nhỏ hơn
 • Độ dài dòng lệnh tối đa được đặt
 • Sắp xếp theo một số thuộc tính (cột): Ctrl + Nhấp vào cột bổ sung
 • Tự động điền dòng lệnh, thư mục hiện tại, hộp thoại sao chép, v.v.
 • Sử dụng tổ hợp Shift + Del để xóa các mục không cần thiết trong danh sách thả xuống: dòng lệnh, tìm kiếm, đổi tên, v.v.
 • Kết nối FTP an toàn qua SSL / TLS (cần có thư viện OpenSSL bổ sung)
 • Các lệnh người dùng có thể tùy chỉnh cho menu chính và các phím nóng
 • Bí danh dòng lệnh (viết tắt) cho dòng lệnh (cho các lệnh nội bộ và các chương trình bên ngoài)
 • Hộp thoại viết lại cho phép bạn tạo các bản xem trước và các trường tùy chỉnh
 • Khả năng hoạt động tệp trong tài khoản người dùng có quyền quản trị viên (để truy cập vào các thư mục riêng tư, bạn phải nhập mật khẩu quản trị viên)
 • Tìm kiếm máy chủ FTP
 • Tạo lưu trữ ZIP lớn hơn 2GB.


Download Total Commander v9.22a (x86/x64) Full - Quản lý tập tin hiệu quả

Link trang chủ:Link download phần mềm:

No quote

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
Phần mềm này sử dụng tuyệt vời. Mình sử dụng đã mười mấy năm rồi.
 

loloct

Gà con
Total Commander là trình quản lý tệp phổ biến nhất cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau với bất kỳ tệp nào trên ổ cứng, làm việc với tài liệu lưu trữ, dữ liệu đa phương tiện... Mở đầu là Total Commander có một giao diện người dùng mới được cập nhật với các nút trong Windows XP, các biểu tượng mới của tệp, lưu trữ, nút ổ đĩa, v.v.Bên cạnh đó, Total Commander có khả năng thiết lập màu sắc khác nhau cho các tập tin và thư mục nền. Bnaj có thể chỉnh sửa chế độ và đồng bộ hóa thủ công khi so sánh các tệp theo nội dung bằng một cửa sổ riêng biệt với một cây thư mục cho mỗi bảng - một khái niệm mới cho Total Commander sẽ đặc biệt làm hài lòng chủ sở hữu màn hình rộng. Một điểm nữa là trong Lister tích hợp, giờ đây có thể hiển thị con trỏ, căn giữa hình ảnh và giảm hình ảnh lớn. Khả năng thay đổi giá trị của các trường của plugin nội dung trong hộp thoại thay đổi thuộc tính.

Các tính năng khác của Total Commander
 • Nhật ký thao tác tệp
 • Hiển thị ký tự ổ đĩa trong các tab
 • Hỗ trợ cho các cột và hình thu nhỏ tùy chỉnh của các trang cho trình cắm hệ thống
 • Công cụ đổi tên tệp nhóm cho phép bạn chỉnh sửa tên tệp trực tiếp
 • Đã thêm tùy chọn mới trong hộp thoại sao chép khi ghi đè tệp: so sánh theo nội dung, đổi tên, tự động đổi tên, sao chép tất cả các tệp - lớn hơn hoặc nhỏ hơn
 • Độ dài dòng lệnh tối đa được đặt
 • Sắp xếp theo một số thuộc tính (cột): Ctrl + Nhấp vào cột bổ sung
 • Tự động điền dòng lệnh, thư mục hiện tại, hộp thoại sao chép, v.v.
 • Sử dụng tổ hợp Shift + Del để xóa các mục không cần thiết trong danh sách thả xuống: dòng lệnh, tìm kiếm, đổi tên, v.v.
 • Kết nối FTP an toàn qua SSL / TLS (cần có thư viện OpenSSL bổ sung)
 • Các lệnh người dùng có thể tùy chỉnh cho menu chính và các phím nóng
 • Bí danh dòng lệnh (viết tắt) cho dòng lệnh (cho các lệnh nội bộ và các chương trình bên ngoài)
 • Hộp thoại viết lại cho phép bạn tạo các bản xem trước và các trường tùy chỉnh
 • Khả năng hoạt động tệp trong tài khoản người dùng có quyền quản trị viên (để truy cập vào các thư mục riêng tư, bạn phải nhập mật khẩu quản trị viên)
 • Tìm kiếm máy chủ FTP
 • Tạo lưu trữ ZIP lớn hơn 2GB.


Download Total Commander v9.22a (x86/x64) Full - Quản lý tập tin hiệu quả

Link trang chủ:Link download phần mềm:

No quote

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
thanks bạn
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
soft này với File Explorer Win 10 thế nào?
Bạn có thể dùng Google dịch để xem và hiểu rõ hơn bài bên dưới:
Total Commander Windows Explorer
 1. Two pane window view5244
 2. Instant view of source and destination and no scrolling via a tree-view or loose any open path
 3. Full Keyboard and/or mouse operation5243
 4. Other of the basic function keys shown at the bottom, there is a full array of key combinations that suit all operations that TC can do. You can even set custom combinations for specific commands including parameters! New folder would just be key F7.
 5. Internal Viewer (F4) for text, images or other types of files depending on added plugins.
 6. Internal FTP/SFTP or URL connection directly from within TC.
 7. Internal Zip/Unzip or Unrar archiving function (with password), other types can be added5245
 8. Read linux, vmdk and other types of partitions
 9. File/folder synchronization, by date or contents
 10. Directly execute command-line commands from within TC
 11. Run command prompt from within a directory
 12. Multi/single file path name copy to clipboard
 13. File content comparison
 14. Multiple file renaming
 15. Tool and menu bar customization
 16. Extended find with many options
  |
 17. much, MUCH MORE POSSIBILITIES !.
 1. Left tree, right window view5247
 2. Easy to miss a selection from tree-view or miss-place a file
 3. Limited keyboard + mouse operation
  |
 4. Mostly Alt + some other key would dome some operations but not even close to what TC has to offer. The easiest way to create a folder via keyboard would be Alt, Alt + F, W, F. Limited customizations.
  |
 5. No such function, use of Open With or third-party tool
 6. No such function, client setup or use of third-party tool
 7. Only zip/unzip support, use of third-party tool for other types
  |5246
 8. No such support, use of third-party tool for other types
 9. No or limited functionality
 10. No such function
 11. No such function, need to tweak or third-party tool
 12. No such function (or copy/paste single path)
 13. No such function
 14. No such function
 15. No or limited functionality
 16. Limited typical find, third-party tool to match TC’s functionality
 17. limited, no possibilities….
 

Never

Gà con
Cho mình hỏi nhờ chủ thớt đó là cách add key và Cr@ck như thế nào thì mình không thấy có. Cảm ơn vì đã trả lời giúp mình nha
 

vietthu101

Búa Gỗ
---------------------------
Error!
---------------------------
The file TOTALCMD64.EXE failed to patch!
---------------------------
OK
---------------------------
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cho mình hỏi nhờ chủ thớt đó là cách add key và Cr@ck như thế nào thì mình không thấy có. Cảm ơn vì đã trả lời giúp mình nha
Sao mình patch không được nhỉ, cài -censor- thì copy vào nhưng vẫn chưa liscense
---------------------------
Error!
---------------------------
The file TOTALCMD64.EXE failed to patch!
---------------------------
OK
---------------------------
Cách bẻ khóa phần mềm như sau:
1. Các bạn cài đặt phần mềm (sau khi cài xong không được mở phần mềm lên mà phải tắt toàn bộ phần mềm đi, thậm chí phải tắt cả trong task manager để tránh việc ứng dụng chạy ngầm).
2. Copy file p@tch vào thư mục cài đặt phần mềm.
3. Chạy file p@tch với quyền Admin và nhấn vào nút p@tch, khi có thông báo p@tch successful là thành công.
4. Mở phần mềm lên, điền tên và key bất kỳ vào là sẽ được.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Tải về mà không Cr@ck được ad
Cách bẻ khóa phần mềm như sau:
1. Các bạn cài đặt phần mềm (sau khi cài xong không được mở phần mềm lên mà phải tắt toàn bộ phần mềm đi, thậm chí phải tắt cả trong task manager để tránh việc ứng dụng chạy ngầm).
2. Copy file p@tch vào thư mục cài đặt phần mềm.
3. Chạy file p@tch với quyền Admin và nhấn vào nút p@tch, khi có thông báo p@tch successful là thành công.
4. Mở phần mềm lên, điền tên và key bất kỳ vào là sẽ được.
 
Top