Topic báo danh thành viên Vn-zoom | Page 182 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Topic báo danh thành viên Vn-zoom

Novembers

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com: Novembers
Nickname: VN-Z.vn: Novembers
Nơi sống: Hà Lội
Thời gian online VN-Zoom: Thỉnh thoảng
Chuyên môn: Cào phím
 

sondanghocit

Gà con
  • Nickname: sondanghocit
  • Nơi sống: Hải Dương
  • Thời gian online: Không cố định
  • Chuyên môn: Không có, đang học
 

lazy0338

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com: lazy0338
Nickname: VN-Z.vn: lazy0338
Nơi sống: HCM
Thời gian online: Không cố định, mỗi ngày sẽ rảnh truy cập chút
Chuyên môn: IT
 

Phobo

Gà con
  • Nickname: phobo
  • Nơi sống: Phú Yên
  • Thời gian online: Không cố định
  • Chuyên môn: mỗi thứ một ít
 

zxako123

Gà con
Nickname: zxako123
Nơi sống: HCM
Thời gian online: Không cố định
Chuyên môn: IT nhưng vẫn đang học
 
Nickname: MaThanHoangPhongTu
Nickname: MaThanHoangPhongTu
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom:Rảnh là lên
Chuyên môn: SV IT nhưng chưa giỏi IT lắm :((
 

Nguyen6688

Gà con
Nickname: Nguyen6688
Nickname: Nguyen6688
Nơi sống: Haf Nội
Thời gian online VN-Zoom: chưa biết ạ
Chuyên môn: Phần cứng máy tính
 
Nickname: VN-Zoom.com: songvedem299163
Nickname: VN-Z.vn: songvedem299163
Nơi sống: Ninh Bình
Thời gian online VN-Zoom: Thỉnh thoảng
Chuyên môn: Công nhân
 

Sting12

Gà con
Chào anh em,

Mình lập topic này để anh em đăng ký làm thành viên báo danh, có nhiều mục đích cho việc này ví dụ: Xem tài khoản thật hay ảo, mời sử dụng thử phiên bản VN-Zoom mới, tham dự các sự kiện công nghệ, tổ chức offline, cafe công nghệ, các hoạt động từ thiện...vv Rất nhiều.

Tiêu đề mẫu:
Nickname: Sting
Nickname: Sting
Nơi sống: HN
Thời gian online VN-Zoom: Hàng ngày
Chuyên môn: IT
 

thon1drao

Búa Gỗ Đôi
Nickname vn-zoom.com: thon1drao
Nickname vn-z.vn: thon1drao
Nơi sống: HCM
Thời gian online VN-Zoom: 1h/ ngày.
Chuyên môn: Văn phòng
 

ava5max

Gà con
Nickname: ava5max
Nickname: ava5max
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: thất thường
Chuyên môn: chơi và chơi
 

acelete

Gà con
Nickname: acelete
Nickname: acelete
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: hơi hơi linh hoạt
Chuyên môn: làm ruộng
 

1stKid

Búa Gỗ
Mã:
Nickname VN-Zoom.com: baby969, 1stKid
Nickname VN-Z.vn: 1stKid
Nơi sống: HCM
Thời gian online VN-Zoom: lâu lâu vào hóng
Chuyên môn: thất nghiệp
 

xuantan97

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com: xuantan97
Nickname: VN-Z.vn: xuantan97
Nơi sống: TP. Hồ Chí Minh
Thời gian online VN-Zoom: thỉnh thoảng vào
Chuyên môn: Fullstack dev
 

CykayNG

Gà con
Nickname: CykayNG
Nickname: CykayNG
Nơi sống: TP.HCM
Thời gian online VN-Zoom: 1h/ ngày
Chuyên môn: Media
 

z8lucky

Gà con
Nickname: z8lucky
Nickname: z8lucky
Nơi sống: Hà Nội
Thời gian online VN-Zoom: tùy ngày, tầm 2h hoặc hơn
Chuyên môn: Kỹ thuật
 

lionheartv

Gà con
Nickname: VN-Zoom.com lionheartv
Nickname: VN-Zoom.org lionheartv
Nơi sống: TPHCM
Thời gian online VN-Zoom: 1h/d
Chuyên môn: Chém gió dạo
 


Top