Thảo luận - Tổng hợp key Windows và Office | Page 835 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Tổng hợp key Windows và Office

putin2019

Rìu Chiến Vàng Chấm

narus

Gà con
Em cài bản Visio 2016 này thì nó là bản gì các bác ơi?
SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764
 

thuanpm

Rìu Tàng Hình
Thành viên BQT
Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE Phone. 15/01/2022

Win 10 RTM CoreSingleLanguage Phone. 15/01/2022

Win 10 RTM Professional Retail Phone. 15/01/2022

Office19_ProPlus2019MSDNR_Retail Phone. 15/01/2022

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail Phone. 15/01/2022

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Phone. 15/01/2022

Office21_VisioPro2021R_Retail Phone. 15/01/2022

Office21_ProjectPro2021R_Retail Phone. 15/01/2022

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Phone. 15/01/2022

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Phone. 15/01/2022

Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail Phone. 15/01/2022
 
Sửa lần cuối:

putin2019

Rìu Chiến Vàng Chấm
Office19_RTM19_Word2019VL_MAK_AE Online (Phone) 15/01/2022

Office16_VisioProR_Retail Online (Phone) 15/01/2022

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online (Phone) 15/01/2022

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online (Phone) 15/01/2022

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online (Phone) 15/01/2022
 
Sửa lần cuối:

phamvantruc

Rìu Chiến Vàng
Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail phone 15/01/2022 (GMT+7)

Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK Activation Count: 0 : Call MS Support 15/01/2022 (GMT+7)
 

putin2019

Rìu Chiến Vàng Chấm
Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK Online (Activation Count: 4525) - 15/01/2022
+ Key kích hoạt cho tất cả các Editions của Windows 7
+ Trên Win 10, 11 Pro -> vào Change Product key -> nhập key này vào -> chọn activate để lấy bản quyền số (digital license) cho Win 10, 11 Pro


Windows Server 2012 RTM ServerDatacenter Retail Online (Phone) 15/01/2022

 
Sửa lần cuối:

putin2019

Rìu Chiến Vàng Chấm
Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online (Phone) 15/01/2022

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online (Phone) 15/01/2022

Visual Studio 2019 RTM Enterprise Retail 15/01/2022

Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail Online (Phone) 15/01/2022
 
Sửa lần cuối:

Bài Viết Mới

Top