Tổng hợp các phiên bản Windows Server từ 2003 đến nay - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tổng hợp các phiên bản Windows Server từ 2003 đến nay

secpol

Rìu Vàng Đôi
Trong topic này mình sẽ tổng hợp các phiên bản Windows Server từ Windows Server 2003 R2 đến nay là Windows Server 2019. Tất cả các file đều là nguyên gốc từ nhà anh Gate, các bạn có thể check bằng phần mềm Windows and Office Genuine ISO Verifier.

Đây là phiên bản Server của các hệ điều hành như XP, Vista, 7,.... Mỗi khi MS phát hành 1 phiên bản Windows Client mới thì cũng đồng thời phát hành 1 phiên bản Windows Server mới.

ClientServer
Windows XPWindows Server 2003
Windows VistaWindows Server 2008
Windows 7Windows Server 2008 R2
Windows 8Windows Server 2012
Windows 8.1Windows Server 2012 R2
Windows 10 v1607Windows Server 2016 v1607 (build 14393)
Windows 10 v1809Windows Server 2019 v1809 (build 17763)









Download:
To view the content, you need to Sign In or Register.To view the content, you need to Sign In or Register.
Password:
To view the content, you need to Sign In or Register.
Link tải các bản Windows Server Evaluations (đây là các bản dùng thử 180 ngày, sử dụng cho các IT làm lab và triển khai thử các mô hình system):
Mã:
Windows Server 2019:
https://software-download.microsoft.com/download/pr/17763.737.190906-2324.rs5_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us_1.iso

Windows Server 2016:
https://software-download.microsoft.com/download/pr/Windows_Server_2016_Datacenter_EVAL_en-us_14393_refresh.ISO

Windows Server 2012 R2:
http://download.microsoft.com/download/D/6/7/D675380B-0028-46B3-B47F-A0646E859F76/9600.17050.WINBLUE_REFRESH.140317-1640_X64FRE_SERVER_EVAL_ZH-CN-IR3_SSS_X64FREE_ZH-CN_DV9.ISO
http://download.microsoft.com/download/6/2/A/62A76ABB-9990-4EFC-A4FE-C7D698DAEB96/9600.17050.WINBLUE_REFRESH.140317-1640_X64FRE_SERVER_EVAL_EN-US-IR3_SSS_X64FREE_EN-US_DV9.ISO

Link tải các bản Microsoft Hyper-V Server (không giới hạn thời gian):
Mã:
Microsoft Hyper-V Server 2019:
https://software-download.microsoft.com/download/pr/17763.737.190906-2324.rs5_release_svc_refresh_SERVERHYPERCORE_OEM_x64FRE_en-us_1.iso

Microsoft Hyper-V Server 2016:
http://download.microsoft.com/download/8/8/6/886DAAEF-81A7-4418-82D5-07D33B816962/14393.0.161119-1705.RS1_REFRESH_SERVERHYPERCORE_OEM_X64FRE_EN-US.ISO

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2:
http://download.microsoft.com/download/F/7/D/F7DF966B-5C40-4674-9A32-D83D869A3244/9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X64FRE_SERVERHYPERCORE_EN-US-IRM_SHV_X64FRE_EN-US_DV5.ISO

Tổng hợp các bài viết của mình tại VN-Zoom: https://vn-z.vn/tags/manhnd/
 
Sửa lần cuối:

levubaominh

Rìu Bạc
Mình có cái windows server 2012 standard trên IBM 3500 M4 , bác có thể hướng dẫn cháu active được không ạ
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Mình có cái windows server 2012 standard trên IBM 3500 M4 , bác có thể hướng dẫn cháu active được không ạ
Chào bạn!
Với bản windows này thì có chấp nhận 3 loại key là: OEM, Retail và Volume. Key Retail thì bạn có thể qua topic Tổng hợp key Windows xin và active. Khi active được rồi thì bạn cần backup lại full windows bằng Acronis 1 bản cho chắc chắn. Còn khi active bằng key volume thì bạn có thể dùng cách trong link bên dưới.

Link cho bạn:

To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Sửa lần cuối:

secpol

Rìu Vàng Đôi
07/07/2020:
+ Update link Windows Server Evaluations (180 days)
+ Update link Microsoft Hyper-V Server (Unlimited)
 
Sửa lần cuối:
Top