Thiết kế & Đồ họa - [Tổng hợp] Autodesk AutoCAD 2000-2022 Full - Thiết kế đồ họa kỹ thuật 2D/3D! | Page 15 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa [Tổng hợp] Autodesk AutoCAD 2000-2022 Full - Thiết kế đồ họa kỹ thuật 2D/3D!

minhminh87

Búa Gỗ Đôi
bạn nào cho mình hỏi mình gặp lỗi không thể mở trực tiếp được file cad mà nó chỉ bật cad lên xong lại phải vào open mở ra thì mới được,??? và khi mở lên còn lỗi for you current dislay scale set at 150 ..... 1536x1152 higher có bạn nào biết khắc phục không ạ
 

Le Khiem

Búa Gỗ
bạn nào cho mình hỏi mình gặp lỗi không thể mở trực tiếp được file cad mà nó chỉ bật cad lên xong lại phải vào open mở ra thì mới được,??? và khi mở lên còn lỗi for you current dislay scale set at 150 ..... 1536x1152 higher có bạn nào biết khắc phục không ạ
- Chọn lại chương trình mở file .dwg mặc định là Autocad 20xx mà bạn muốn mở
- Chỉnh lại độ phân giải màn hình màn hình của bạn
 
Top