Tốc độ Internet Việt Nam chậm hơn mức trung bình thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tốc độ Internet Việt Nam chậm hơn mức trung bình thế giới

VoDanhPhD

Rìu Chiến
Theo thống kê của Speedtest, trong tháng 6/2020, tốc độ Internet di động của Việt Nam ngang ngửa mức trung bình thế giới. Tuy vậy, tốc độ Internet băng rộng cố định của Việt Nam chỉ bằng 70% so với mức trung bình thế giới.

Theo thống kê của Speedtest, trong tháng 6/2020, tốc độ download Internet di động của Việt Nam trung bình đạt 33,12 Mbps. Trong khi đó, tốc độ download Internet di động trung bình của thế giới là 34.67 Mbps

Với kết quả này, có thể thấy tốc độ Internet di động của Việt Nam chỉ ngang ngửa mức trung bình. Việt Nam hiện đứng thứ 60 thế giới về tốc độ đường truyền Internet di động.

Tốc độ Internet Việt Nam tháng 6/2020 chậm hơn mức trung bình thế giới
Tốc độ Internet trung bình của Việt Nam theo thống kê của Speedtest từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020.
Với Internet băng rộng cố định, kết quả đo của Speedtest cho thấy, tốc độ tải xuống tại Việt Nam đạt trung bình ở mức 54.67 Mbps. Con số này chỉ bằng 70% so với mức trung bình thế giới (78.26 Mbps). Speedtest cũng xếp hạng Việt Nam ở vị trí 60 trên 174 quốc gia đối với hạng mục này.

Tốc độ Internet Việt Nam tháng 6/2020 chậm hơn mức trung bình thế giới
Việt Nam đứng thứ 60, chậm hơn mức trung bình thế giới về cả tốc độ Interet di động đường xuống (bên trái) và tốc độ Internet băng rộng cố định (bên phải)

Tuy vậy, có một điểm đặc biệt là số liệu đo kiểm của Việt Nam về tốc độ Internet thường có sự chênh lệch đáng kể so với số liệu được các tổ chức nước ngoài công bố.

Theo kết quả đo kiểm của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tốc độ download trung bình của người dùng các mạng cố định băng rộng tại Việt Nam trong Quý 1/2020 đạt 61,69 Mbps. Con số này cao hơn 45% so với kết quả đo do hệ thống nước ngoài đã công bố.


Tốc độ Internet Việt Nam tháng 6/2020 chậm hơn mức trung bình thế giới
Tốc độ Download/Upload trung bình theo tuần của người dùng ở các mạng cố định băng rộng Quý 1/2020.

Đối với mạng di động, số liệu về tốc độ download trung bình tại Việt Nam trong Quý 1/2020 đạt 39,44 MBps, cũng cao hơn 18,7% so với mức công bố của các tổ chức nước ngoài ở cùng thời điểm.

Với kết nối băng rộng cố định, trong 3 nhà mạng đứng đầu thị phần cung cấp dịch vụ FTTH, kết quả các mẫu đo của người dùng mạng VNPT đứng đầu về tốc độ Download/Upload, tiếp theo là Viettel và FPT.

Tốc độ Internet Việt Nam tháng 6/2020 chậm hơn mức trung bình thế giới
Tốc độ Download/Upload trung bình theo tuần của người dùng ở các mạng di động Quý 1/2020.

Đối với Internet di động, các mẫu của người dùng ở mạng Viettel có tốc độ Download/Upload trung bình cao nhất (41,45Mbps/32,70Mbps) trong Quý 1/2020, tiếp đến là VinaPhone, MobiFone.

Đánh giá chung của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy, chất lượng truy cập Internet qua di động tại Việt Nam hiện còn thấp hơn so với với dịch vụ cố định băng rộng khoảng 1,5 lần. Điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi khi mạng di động 5G chính thức được thương mại hóa tại Việt Nam vào tháng 10/2020.

via TongHop​
 


Top