【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong 2 tuần cuối tháng 2 của BigSeller | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong 2 tuần cuối tháng 2 của BigSeller

【Sản phẩm】
1, Sản phẩm online Tiktok shop hỗ trợ Chỉnh sửa hình ảnh hàng loạt. (Lối vào: Sản phẩm > Tiktok shop > Sản phẩm online > Thêm hàng loạt > Chỉnh sửa hình ảnh)
2, Hỗ trợ tính năng mới Thêm hàng loạt Bảng quy đổi kích cỡ cho Sản phẩm online Tiktok shop. (Sản phẩm > Tiktok shop > Sản phẩm online > Chỉnh sửa hàng loạt > Thêm bảng quy đổi kích cỡ)
3, Hỗ trợ tính nắng mới Ưu đãi chớp nhoáng và Chiết khấu sản phẩm của Tiktok shop.


【Đơn hàng】
1, Tính năng Tùy chỉnh Phiếu giao hàng hỗ trợ bản mẫu mới "Loại 3".
2, Đơn tách Shopee hỗ trợ in Phiếu giao hàng trên BigSeller.
3, Tùy chỉnh Phiếu giao hàng hỗ trợ tùy chỉnh văn bản về thông tin dễ vỡ, nhắc nhở shipper và nhân viên vận chuyển có thể xử lý bưu kiện cẩn thận hơn.
4, Danh sách Giao hàng thất bại của tính năng Quản lý trả hàng BigSeller thêm lực chọn "Tất cả" cho trạng thái Gian hàng.


【Báo cáo】
1, Hỗ trợ tính nắng mới Đối soát Shopee.


【Đặt hàng】
1, Đơn đặt hàng được tạo trên hệ thống hoặc tạo theo cách nhập tập tin, SKU trong đơn đặt hàng mà bạn đã tạo đều sẽ được sắp xếp thứ tự như nhau, đồng thời thứ tự Lebal quản lý hàng đặt cũng sẽ y nhau hết, giúp bạn quản lý hàng đặt thuận tiện hơn ạ.
2, Trạng thái Đã hoàn tất của Đơn đặt hàng, hỗ trợ xuất SKU đã xóa.


【Khác】

1, Hỗ trợ tính năng Chat trực tuyến với BigSeller.BigSeller đang chờ bạn dùng thử!
 


Top