Tin giả về bão lũ miền Trung lan truyền khắp Facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tin giả về bão lũ miền Trung lan truyền khắp Facebook

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những tin giả về siêu bão cấp 17, hình ảnh người mẹ ôm con bị bùn vùi lấp ở miền Trung lan truyền khắp Facebook khiến cộng đồng hoang mang.

Continue reading...
 


Top