Tìm thấy hóa thạch khỉ lâu đời nhất bên ngoài châu Phi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tìm thấy hóa thạch khỉ lâu đời nhất bên ngoài châu Phi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ba mảnh xương được khai quật trong một mỏ than non ở Trung Quốc cho thấy khỉ đã tồn tại ở châu Á cách đây ít nhất 6,4 triệu năm.

Continue reading...
 


Top