Tìm phim những năm cỡ 2004-2008 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tìm phim những năm cỡ 2004-2008

Mọi người có ai từng coi qua đĩa vcd ngày xưa tựa là Lk tuấn vũ 7 chưa. Có 4 phim lồng nhạc nhưng mình chỉ biết phim đầu là Long Hổ Môn với phim cuối là UntralViolet thôi còn 2 phim ở giữa mình khổng biết tên. Mình nhớ là phim thứ 2 là 2 anh cầm kiếm solo với ma cà rồng và phim thứ 3 là 2 người solo súng 6 viên trong rừng tre ông già già bay bay trên mấy ngọn tre và có khúc cột mấy thằng vô trụ tay cầm búp hoa sen bắn khi nào rớt hoa sen thì thôi. Ai biết là phim gì không cmt giúp mình với.
 
Tôi biết 1 địa chỉ bạn có thể hỏi được: Trung tâm băng nhạc ASIA, Thúy Nga. Còn bài bạn đăng thì dữ liệu hạn chế nên cũng khó cmt rõ cho bạn.
mình chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, ngày đó những thể loại đĩa ghép phim như vậy phổ biến lắm. Muốn xem lại nhưng không biết tên được.
 


Top