Tiểu hành tinh trị giá 10 tỷ tỷ USD đang han gỉ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tiểu hành tinh trị giá 10 tỷ tỷ USD đang han gỉ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Kính viễn vọng Hubble của NASA xem xét kỹ hơn cấu tạo của 16 Psyche, tiểu hành tinh kim loại trị giá gấp nhiều lần nền kinh tế toàn cầu.

Continue reading...
 


Top