Thuyền in 3D nhỏ nhất thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thuyền in 3D nhỏ nhất thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ in 3D tạo ra chiếc thuyền nhỏ nhất với chiều dài chỉ khoảng 30 micromet, nhỏ đến mức nó có thể bơi trên sợi tóc người.

Continue reading...
 


Top