Thuốc gây ảo giác giấu trong hang động cổ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thuốc gây ảo giác giấu trong hang động cổ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng thuyết phục đầu tiên về việc người da đỏ sử dụng chất gây ảo giác từ cây cà độc ở hang động Pinwheel tại Nam California.

Continue reading...
 
Top