Thiết kế & Đồ họa - ThunderSoft Video To GIF Converter Full V.3.2.0 + Portable - Tạo ảnh GIF từ video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa ThunderSoft Video To GIF Converter Full V.3.2.0 + Portable - Tạo ảnh GIF từ video

hhax79

Rìu Vàng
ThunderSoft Video to GIF Converter là phần mềm tạo ảnh động từ các tệp video, đơn giản và đáng tin cậy khi bạn cần chuyển đổi video sang GIF. Bạn có thể trích xuất một phần nhất định hoặc chuyển đổi toàn bộ video thành ảnh GIF chất lượng cao.

Trên giao diện trực quan bạn chỉ cần mở tệp video mong muốn, phần mềm sẽ tự động tính toán tất cả các khung hình để bạn có thể đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc, sau đó là tạo ảnh GIF được cá nhân hóa của bạn.

ThunderSoft Video to GIF Converter cho phép bạn xem trước video gốc theo từng khung hình, chỉ định video, dễ dàng cắt video, thiết lập tốc độ khung hình và kích thước đầu ra, thay đổi tốc độ phát GIF, thời gian phát lại, sau đó chuyển đổi video sang gif với chất lượng cao.

Cắt video

Trước khi chuyển đổi video sang gif, bạn cần cắt video, bước này được thực hiện ngay trên cửa sổ chính, nó cho phép bạn xem từng hình ảnh theo thời gian, vì vậy bạn chắc chắn sẽ biết cách đặt các điểm cắt cần thiết.

Crop video

Bạn có thể dễ dàng đặt kích thước video ở chiều rộng và chiều cao ưa thích, sau đó ứng dụng sẽ tự động cắt video theo kích thước này.

Định dạng video hỗ trợ

Đầu vào hỗ trợ hầu hết các định dạng video phổ biến: mp4, avi, mpg, wmv, flv, Mov, vob, mkv, rmvb,…

Các tính năng của ThunderSoft Video to GIF Converter Full
  • Tạo ảnh GIF từ video
  • Xem trước khung hình video gốc theo khung.
  • Dễ dàng cắt và chỉ định video clip chính xác.
  • Cho phép thêm văn bản và logo.
  • Cho phép xóa các khung không mong muốn.
  • Cho phép Thay đổi tốc độ phát gif, thời gian phát lại.
  • Hỗ trợ hầu hết tất cả các định dạng video phổ biến (mp4, avi, mpg, wmv, flv, Mov, vob, mkv, rmvb,…)
  • Xem trước tập tin đầu ra sau khi chuyển đổi.

Download ThunderSoft Video to GIF Converter Full + Portable

 
Top