Thúc đẩy các giải pháp củng cố an ninh hạt nhân trong ASEAN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thúc đẩy các giải pháp củng cố an ninh hạt nhân trong ASEAN

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thông qua các dự án kỹ thuật ASEANTOM đã hỗ trợ năng lực các quốc gia thành viên trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp về bức xạ, hạt nhân.

Continue reading...
 
Top