Thủ tướng 'gỡ khó' cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thủ tướng 'gỡ khó' cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phiên đối thoại của Thủ tướng với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tập trung đề xuất và tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại.

Continue reading...
 
Top