Thứ trưởng Bùi Thế Duy:'AI giúp doanh nghiệp kết nối trở lại nền kinh tế' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thứ trưởng Bùi Thế Duy:'AI giúp doanh nghiệp kết nối trở lại nền kinh tế'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phát biểu khai mạc AI4VN 2020, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng Ai đang giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn, không chỉ là câu chuyện của những người làm nghiên cứu.

Continue reading...
 
Top