Thử độ bền iPhone 12 bằng búa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thử độ bền iPhone 12 bằng búa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
iPhone 12 và 12 Pro chịu lực tốt hơn trong các thử nghiệm độ bền như thả rơi hay tác động bằng dao, búa nhờ lớp bảo vệ Ceramic Shield.

Continue reading...
 


Top