Thói quen đơn giản tạo thành công cho Jeff Bezos, Bill Gates | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thói quen đơn giản tạo thành công cho Jeff Bezos, Bill Gates

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những tỷ phú như Jeff Bezos, Bill Gates và Elon Musk thường tạo cho mình các thói quen đơn giản nhưng hữu ích mỗi ngày, như đọc sách và suy nghĩ tích cực.

Continue reading...
 
Top