Thiết lập vùng cấm đánh bắt cá lớn gấp ba nước Anh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết lập vùng cấm đánh bắt cá lớn gấp ba nước Anh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Vương quốc Anh tuyên bố thành lập một khu bảo tồn động vật biển hoang dã xung quanh nhóm đảo Tristan Da Cunha ở Nam Đại Tây Dương.

Continue reading...
 
Top