Thiết kế nhà giảm tác động của ngập | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế nhà giảm tác động của ngập

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Để giảm tác động khi ngập lụt, nhà được thiết kế nâng một phần với độ cao 0,5 m hoặc cho sàn nhà nổi bằng bơm thủy lực piston đặt dưới sàn.

Continue reading...
 


Top