Thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời , cách 26,1 tỷ km

VNZ-NEWS
(Vn-Z.vn) ngày 15 tháng 2, Farout, là một thiên thể xuyên sao Hải Vương xa xôi được phát hiện cách Mặt trời rất xa , thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời, đã mất vương miện sau hai năm. Mới đây, các nhà thiên văn học đã xác nhận rằng thiên thể Farfarout là thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời được biết đến hiện nay.


20210215_070253_903.jpg


Hiện tại thiên thể mới này đang cách mặt trời 132AU (đơn vị thiên văn), khoảng 19,7 tỷ km tính từ mặt trời, trong khi thiên thể Farout chỉ cách mặt trời 120AU (khoảng 17,9 tỷ km).

Thiên thể Farfarout khoảng cách xa nhất so với mặt trời là 175AU (khoảng 26,1 tỷ km). Sao Diêm Vương cách mặt trời 49AU (khoảng 7,3 tỷ km), và khoảng cách xa nhất của thiên thể Farfarout gấp ba lần nó. Đồng thời, chu kỳ quỹ đạo của thiên thể Farfarout được kéo dài đến 1000 năm.

Các nhà thiên văn đã sử dụng kính thiên văn Subaru ở Mauna Kea, Hawaii và phát hiện thiên thể Farfarout lần đầu tiên vào năm 2018, sau đó sử dụng kính thiên văn Gemini và Magellan để xác minh quỹ đạo của nó trong những năm tiếp theo. Về kích thước của các thiên thể, các nhà thiên văn tin rằng Farfarout thuộc “cấp thấp” đối với quy mô hành tinh lùn, đường kính nhỏ hơn 249 dặm (khoảng 400 km).

Thiên thể này có thể đã bị Sao Hải Vương hút vào hệ mặt trời vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Các nhà thiên văn cho rằng nó sẽ gặp lại Sao Hải Vương bởi sự giao nhau giữa các quỹ đạo.
 
Trả lời