Thị trường hỗn loạn trước giờ mở bán iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thị trường hỗn loạn trước giờ mở bán iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
iPhone 12 Pro Max khan hàng, người mua không được nhận máy như đã hẹn khiến xảy ra tình trạng mua bán suất nhận hàng sớm trên chợ đen.

Continue reading...
 
Top