Phần mềm khác - The Earth Centered Universe Pro v6.1G Full - Quan sát Thiên văn học | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác The Earth Centered Universe Pro v6.1G Full - Quan sát Thiên văn học

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
The Earth Centered Universe Pro là một chương trình điều khiển thiên văn và kính viễn vọng có khả năng mô phỏng hầu hết các hiện tượng trên bầu trời của Trái đất. Được thiết kế cho các yêu cầu khắt khe của một nhà thiên văn quan sát, nó cũng cung cấp độ chính xác phi thường như một chương trình cung thiên văn cho nhà thiên văn học ghế bành, hoặc bất kỳ người nào khác muốn tìm hiểu về thiên văn học.

test-hihi.png

Các tính năng chính
  • Rất dễ sử dụng
  • Trưng bày một màn hình đầy màu sắc
  • Các ngôi sao có thể được vẽ màu dựa trên loại quang phổ của chúng
  • Các vật thể trên bầu trời sâu được vẽ đúng kích thước của chúng
  • Kiểm soát nâng cao về giới hạn cường độ
  • Hiển thị tối đa 50 hình ảnh của một đối tượng
  • Thêm ghi chú quan sát về bất kỳ đối tượng
  • Đo khoảng cách góc và vị trí góc trên bầu trời
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top