Thế chiến Công nghệ đã bắt đầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thế chiến Công nghệ đã bắt đầu

vettinhsau

Rìu Sắt
1 rừng k thể tồn tại nhiều cọp đc, nếu biết thân biết phận thì nên chịu thân beo sói mà sống.
 

VanHieu94

Búa Gỗ
1 rừng k thể tồn tại nhiều cọp đc, nếu biết thân biết phận thì nên chịu thân beo sói mà sống.
trong cả rừng có 4-5 con cọp, mà chúng ngày nào cũng "giao thông" với nhau rất nhiều, giờ đi xa thì thấy nhớ, ở gần thì lại choảng nhau cả ngày
 


Top