Hướng dẫn và Thảo luận - Thảo luận về các phần mềm nên được chia sẻ lên diễn đàn | Page 6 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn và Thảo luận Thảo luận về các phần mềm nên được chia sẻ lên diễn đàn

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
các bạn có phần mềm bán hàng nào không? Offline cũng được. Mình có một cửa hàng nhỏ, doanh thu chưa cao mà nhiều mặt hàng quá. Ace nào có share mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Bạn tham khảo phần mềm bên dưới nhé:
 

gsshanchem

Gà con
Please share any latest chemical engineering simulation softwares
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Please share any latest chemical engineering simulation softwares

You can download it here:
 

gsshanchem

Gà con
You can download it here:
Any latest version is possible
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Thank you for your response, but what is requested is available only in b4all forum. What you post already i have it. If possible please provide it from b4all.

I don't have account from it. My account has been banned since at the end of 2021.
 
Top