'Thành phố iPhone' đã sẵn sàng sản xuất iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Thành phố iPhone' đã sẵn sàng sản xuất iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mỗi ngày, trung tâm tuyển dụng của Foxconn phải xử lý 2.000 hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone 12 của Apple.

Continue reading...
 


Top