Thanh niên 25 tuổi viết web tìm máy làm kem hỏng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thanh niên 25 tuổi viết web tìm máy làm kem hỏng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Máy làm kem tại McDonald's thường xuyên gặp sự cố, nên một lập trình viên đã tạo ra "bot" tự động tìm những quán nào dừng phục vụ kem.

Continue reading...
 


Top